A Photo of the Group Taken in December 2008

Back: Xing Tan, Zhaofu Chen, Erik Gudmundson, Xiang Su, William Roberts, Arsen Ivanov, Jun Ling

Front: Duc Vu, Matteo Sedehi, Ming Xue, Prof. Li, Hao He, Enrique Santiago, Lin Du